rahavoog

Mis on rahavoogude aruanne ning miks see on vajalik?

Mis on rahavoogude aruanne ja miks see on vajalik?

Rahavoogude aruanne näitab ettevõtte võimet teenida raha. Kasumi teenimine on  iga äriettevõtte eesmärk. Kui ettevõttel on raha siis ettevõttes on elu. Raha on nagu vereringe – see peab olema pidevas liikumises ja kui raha otsa kipub saama siis on lõpp lähedal.

Lühidalt öeldes annab rahavoogude aruanne infot ettevõtte kulude ja tulude kohta. Selle abil saab ülevaate, kuidas raha liikus perioodi alguse rahasaldost perioodi lõpu rahasaldoni.

Rahavoo aruanne on tähtis mõõdupuu ettevõtte omanikele, kuid sageli peetakse seda aruannet  ainult finantsjuhtide pärusmaaks. Ja nii juhtubki, et kui ettevõte ei ole veel piisavalt suur ning puudub vajadus eraldi finantsjuhti järgi,  siis jääb raha liikumine juhtimata ning raamatupidajalt küsitakse sageli  „..aga kus on raha, meil oli ju kasum?“

Miks see küll nii on?  Vastus ilmselt väga lihtne, aruanne on koostatud finantsjuhtidele mõistetavas keeles, isegi raamatupidajad jäävad tihti jänni rahavoo aruande loomisega ning ei oska selle sisu ettevõtte juhile selgitada.

Aga mida siis saab jälgida rahavoo aruande abil ja miks on rahavoo aruanne vajalik?

Rahavoo aruande abil jälgi ettevõtte rahajääki

Ettevõtte rahajääk võiks olla 1/12 aasta kuludest (v.a. amortisatsioon). Kui ettevõtte rahajääk on oluliselt väiksem kui aasta 1/12 kulud siis vaata kindlasti  üle ettevõtte kulud ning sellega saad võimaluse rahajäägi suurendamiseks.

Kui ettevõtte rahajääk on oluliselt suurem eelpoolt toodud näitajast siis see ei ole samuti hea näitaja. Ettevõte on kas võtnud välja liialt maksuvaba raha või seisab kontol raha, mis peaks teenima lisatulu, mitte laskma inflatsioonil seda süüa.

Rahavoog näitab kas äritegevus on positiivne

Äritegevuse rahavoo aruande abil saab analüüsida, kas ettevõte reaalselt teenib enda äritegevusega raha. Normaalse kasumliku ettevõtte korral tuleb teenitud raha eest osta uut põhivara, maksta laene ja ettevõtte omanikele dividende. Ehk igapäevaselt raha kasutamise aruanne näitab, kui palju ettevõte teenib ja kulutab. See on aruande kõige olulisem osa, mida peaks jälgima pidevalt, mitte kord aastas ning peale seda kui kõik on juba möödunud.

Samas võib olla samuti variant , et ettevõte teenib kasumit aga kliendid ei tasu arveid õigeaegselt, siis raha jääb ikka puudu. Või kui ettevõtte kasum on null aga suur osa sellest on esialgsete investeeringute amortisatsiooni osa, siis jääb raha lausa üle.

Finantseerimise rahavoo osa näitab kust ettevõte on raha juurde saanud

Finantseerimise rahavoogude osas kajastatakse infot, mis näitab kust lisaks raha saadi, Omanike sisse/tagasimaksed, pangalt laenu saamine või tagasimakse.

Investeerimise rahavoo osa näitab, millesse ettevõtte on igapäevasest  äritegevusest ülejäänud raha investeerinud

Investeerimisega seotud rahavoogudes kajastatakse kuhu ettevõte on investeerinud raha, mis on vajalikest kulutustest üle jäänud. Näiteks kas ettevõte on ostnud juurde põhivara, kas raha on välja laenatud või investeerinud hoopis mujale?

Kui ettevõte on lisaks eelnevalt mainitud investeeringutele tasunud ka lisaks dividende näitab see, et tegemist on tugeva ettevõttega. Kui aga täiendavaid investeeringuid tehtud ei ole ja tasutakse ainult dividende siis on see ohu märk. Sellisel juhul võib see olla märk, et ettevõte enam ei kasva ega arene.

Kokkuvõtteks rahavoost

Rahavoo aruande abil saab jälgida nii ettevõtte rahajäägi infot, igapäevase äritegevuse rahavoogu, finantseerimise rahavoogu  kui ka investeeringute rahavoogu.  Rahavoo aruanne näitab ettevõtte võimet teenida raha ja tekitada positiivset rahavoogu. Positiivne rahavoog näitab, et ettevõtte kergesti rahaks muudetavad varad kasvavad, mis võimaldab tasuda võlgasid, reinvesteerida oma ärisse, tasuda aktsionäridele, katta kulud ning luua varu tuleviku finantsilisteks väljakutseteks.

Kui finantseerimise ja investeeringute rahavoogu vaadeldakse pigem majandusaasta aruandes ja seda aruandluse esitamise hetkel siis igapäevase äritegevuse rahavoogu peaks jälgima igapäevaselt, et varakult probleeme ennetada ning enda rahaasjad kontrolli all hoida.

Kui tunned, et sinu ettevõtte rahavood võiksid olla paremini kontrollitud ja juhitud siis kasuta SISIFLOW  innovaatilist  ning lihtsat tööriista, mis on käepärane igale ettevõtjale. Tutvu SISIFLOW-ga lähemalt siin ja registreeri kasutajaks.

 

 

Kõik postitused