raha juhtimine

Mis on raha juhtimine ja miks on vaja raha juhtida?

Mida tähendab raha juhtimine?

Raha juhtimine tagab olukorra, kus sinu ettevõttel on alati piisaval hulgal raha oma kohustuste täitmiseks. Ettevõtte juhina on raha juhtimine üks väga oluline ülesanne sinu igapäeva äritegevuses. Meie Eesti väikesel turul kus kõik tunnevad kõiki, levib info sinu pidevatest võlgadest kiiresti. Selle tulemusena võidakse sulle pakkuda kõrgemat hinda ja lühemaid maksetähtaegu kui sulle üldse krediiti antakse.

Selleks, et ettevõttel oleks piisavalt raha enda igapäevaseks äritegevuseks , tuleb raha juhtimisega tegeleda igapäevaselt ja püsivalt. Tihti on olukordi kus ettevõtte teenib kasumit aga raha arvete tasumiseks napib. Siis tuleks ettevõtte raha liikumine kriitilise pilguga üle vaadata ning mõelda miks sellised olukorrad tekivad. Kas kuskilt saab raha kiiremini kätte või oleks võimalik läbi rääkida pikemate maksetähtaegade osas enda hankijatega.

7 võimalust paremaks raha juhtimiseks

1.     Laekumata arvete laekumiste kiirendamine

Raha juhtimisel on üks suurimaid vigu kui jäetakse tegelemata laekumata arvetega. See põhjustab sageli olukorra, kus sina ei saa enda arveid tasuda, kuna sinu raha on laekumata arvete all kinni. Halvimal juhul võivad need arved üldse laekumata jääda ning põhjustavad sinu ettevõttele olulist kahju ning raha liigub negatiivses trendis ehk see on otsas.

Lahendus:  Reageeri koheselt, kui näed, et klient on tasumisega hiljaks jäänud ning tuleta talle meelde, et aeg on arved tasuda. Üks võimalustest korraliku krediidipoliitika loomiseks on võtta kasutusele SISIFLOW rahavoo tööriist, mis annab sulle kiire ülevaate laekumata arvetest.

2.     Hankijate arvete tasumise protsess

Kui müügiarvete puhul oli väga oluline osa jälgida arvete laekumisi, siis ostuarvete puhul on äärmiselt oluline kaubelda välja võimalikult pikad maksetähtajad.

Lahendus: vaata kriitilise pilguga üle kõik maksetähtajad, ehk on võimalus kaubelda välja pikemad maksetähtajad.

Jälgi SISIFLOW tööriista kasutades maksetähtaegasid ning tasu kõik arved maksetähtajal, mitte varem ega hiljem. Sellega saad võimaluse kasutada raha kasulikult kuni maksetähtajani,  teenides kasumit, Täpselt tasumine aitab kasvatada sinu ettevõtte mainet ning edaspidi saad küsida pikemaid maksetähtaegu.

3.     Müügiarvete koostamine ja esitamine

Suur hulk tööd on tehtud aga arved on esitamata (töö on alles lõpetamata).

Lahendus: jälgi pidevalt teostatud tööde protsesse ning prognoositud müüke, kas on aeg juba müügiarved koostada. Kasutades SISIFLOW tööriista saad hõlpsasti jälgida prognoositud arvetele müügiarvete koostamist

 

4.     Ebasobiv laenude ja omakapitali struktuur

Sageli on võimalik rahavoogusid oluliselt parendada, vaadates üle olemasolevad laenulepingud ning analüüsides, milliste vahendite arvelt ettevõttes investeeringuid tehakse.

Lahendus: Rusikareegli kohaselt peaks lühiajalisi varasid finantseerima lühiajaliste kohustustega ning põhivara pikaajaliste kohustuste ja omakapitali arvelt. Kui rahavood ei ole piisavad, mõtle läbi, kas vähendada dividendide summat või kaasata ettevõttesse juurde täiendavalt omaniku raha, suurendades omakapitali. Olemasolevate laenude puhul kaalu, kas oleks mõistlik olemasolevad laenud konsolideerida ja tagasimakseperioodi pikendada.

Kasutades SISIFLOW tööriista saad hõlpsasti jälgida laenu tagasimakseid pikemas perioodis.

5.     Liiga kõrged püsikulud

Iga ettevõte peaks pidevalt jälgima oma püsikulusid ning hindama jooksvalt nende otstarbekust.

Lahendus:  Vaata üle turunduskulud ja nende efektiivsus, muuda kontor paberivabaks (või paberivabamaks), muuda tööprotsessid IT abil efektiivsemaks, luba töötajatele võimaluse korral rohkem kasutada kodukontorit ning vaheta kontor väiksema vastu jne. Hoia pidevalt kuludel silma peal eelarvete kaudu.

Koosta kiirelt ja lihtsalt eelarve SISIFLOW tööriistaga ning saad jooksvalt jälgida tulude ja kulude suhet.

6.     Madal brutokasumi tase

Brutokasum on kasum, mis jääb müügitulust alles peale otsekulude maha arvamist.

Lahendus: Otsekulude vähendamiseks on ohtralt strateegiaid, näiteks töö efektiivsuse suurendamine, materjalide raiskamise vähendamine, tööjõukulude kontrollimine jne.

Koosta kiirelt ja lihtsalt eelarve SISIFLOW tööriistaga ning saad jooksvalt jälgida tulude ja kulude suhet.

7.     Liiga väike müügitulu

Kui olemasolev müügitulu tase ei ole piisav püsikulude ja muude vajalike investeeringute katmiseks, on ettevõttel tõsine probleem.

Lahendus: Kui tegemist on kiirelt kasvava startup-tüüpi ettevõttega, on lahenduseks täiendava finantseeringu kaasamine. Kui see ei ole võimalik, tuleb keskenduda müügitulu suurendamisele. Selleks on vaja panustada turundusse ja müüki, samuti tegeleda klientide hoidmise, müügitehingute arvu suurendamise ja hinnakujundusega.

Ühe võimalusena võta kasutusele SISIFLOW tööriist ja saad koostada kiirelt ja lihtsalt eelarve, et  jooksvalt jälgida tulude ja kulude suhet.

Kokkuvõtteks

Raha juhtimine igapäevaselt aitab sul ära hoida suuremaid likviidsusprobleeme ning kasvatada sinu ettevõtte äritegevust ning luua kasumit. Alustades igat perioodi eelarve koostamisega ning selle järjepideva jälgimisega võid olla kindel, et sinu äri õitseb pikalt ning nähes varakult ette võimalikke likviidsus probleeme on sul juba eos aega tegutseda ning ära hoida raha nappusest tingitud probleeme. Oskuslik raha juhtimine annab sulle suure edu konkurentide ees.

Kui tunned, et vajad enda ettevõtte eduka raha juhtimise sisse seadmiseks spetsialisti konsultatsiooni, siis kirjuta meilile info@sisi.ee ja vaata rohkem infot veebilehelt www.sisi.ee

Kõik postitused