majanduskriis

Majanduskriis, kui võimalus ettevõtte arenguks

Majanduskriis on väikeettevõtjale aeg, kus on keeruline enda äri toimimas hoida. Kuid kas see pole  mitte üldine hoiak, mille oled saanud ühiskonnast?  Jah, loomulikult on see raske, aga samas ka põnev aeg. Ettevõtjana ootad sa ikka elult uusi ja huvitavaid väljakutseid ja oled valmis vastu võtma erinevaid kalkureeritud riske.

Kuidas oleks, kui vaataks majanduskriisile hoopis kui võimalusele, et arendada ja laiendada enda äri? Sellega saavutada, hoopis vastupidiselt üldsuse arvamusele majanduskriisi raskustele,  enda äri õitseng. Tundub võimatuna, aga kas on?

Selleks, et majanduskriisi kasutada ära enda ettevõtte äriedu kasvatamiseks on oluline jälgida kahte peamist punkti, et enda ettevõtte laeva nina suunata õige vooluga kaasa.

Äri rahavoo juhtimine enne majanduskriisi

Juhi enda äri pidevas valmisolekus, et majanduskriis tuleb ja selleks:

  • Jälgi enne iga suurema finantsotsuse tegemist, et sinu kohustused ei ületaks netovarasid ja eriti pikaajaliselt.
  • Hoia ja kogu rahareserve, mida on tõeliselt vaja juhul, kui on kätte jõudnud keerulised ajad.
  • Hoia enda ja äri mainet – maksa arved õigeaegselt ning hoia kinni lubatustest – rasketel aegadel võid olla kindel, et seda hinnatakse.

Äri juhtimine majanduskriisi ajal

Rasked ajad võivad väikeettevõtjatel sageli vaiba jalge alt tõmmata ning äri hukkub. Keerulisteks aegadeks ettevalmistunud ärijuhid kasutavad sellist perioodi hoopis enda äri suuna muutmiseks ning sellega edu kasvatamiseks. Nad võtavad seda kui põnevat väljakutset ja naudivad sellega kaasnevaid uusi võimalusi. 😊

Samas ei tohi unustada, et kuigi ettevõtte laiendamine võib olla põnev ja paljulubav, toob see endaga kaasa uusi finantsilisi väljakutseid. Siin on eriti oluline roll rahavoo regulaarsel jälgimisel. Rahavoog on üks olulisemaid finantsnäitajaid, mida ettevõtjad peavad pidevalt jälgima, et saavutada edu majanduskriisis.

5 olulist punkti, et majanduskriisis kasvada rahavoogu jälgides

  1. Laenu võtmine ja investeeringud. Pidev rahavoo jälgimine aitab teil hinnata oma ettevõtte laenuvõimet ning võimaldab teil teha õigeaegseid otsuseid uute investeeringute tegemisteks.

Oluline on mõista, kas teie ettevõtte rahavoog on piisav, et toetada uute tegevusvaldkondade arendamist või vajate täiendavat rahastamist väljastpoolt. Terviklik rahavoog tagab võime kasutada äri uusi võimalusi ja arendada ettevõtet.

  1. Kulude ja tulude tasakaal. Rahavoo pidev jälgimine aitab teil hoida kulud ja tulud tasakaalus. See on eriti oluline ettevõtte laienemise perioodil. Uute tegevusvaldkondade avamisega kaasnevad sageli lisakulud, näiteks turundus, personali palkamine jne. Jälgides igapäevaselt rahavoogu, saate tagada, et kulud ei ületa tulusid ning ettevõte jääb jätkusuutlikuks ka laienemise ajal.
  2. Võime reageerida muutustele. Jälgides rahavoogu, saate paremini reageerida muudatustele turul või ettevõtte siseselt. See võib hõlmata endas olukordi nagu: klientide maksete hilinemine, suurenenud tootmiskulutused või teised ootamatud kulutused. Olles kursis enda ettevõtte rahavoogudest, saate kiiresti kohandada strateegiaid ja kasutusele võtta vajalikke meetmeid. Sellega säilitate finantsstabiilsuse ettevõttes.
  3. Finantsotsuste tegemine. Rahavoo jälgimine aitab teil vastu võtta paremaid finantsotsuseid, enda ettevõtte laienemisel või tegevussuuna Kui rahavoog on positiivne, võite julgelt edasi liikuda uute tegevusvaldkondadega või investeeringutega. Kui rahavoog on negatiivne, võite kaaluda alternatiive, nagu vähem kulukas laienemisstrateegia.
  4. Võlgnevuste vältimine. Rahavoo jälgimine aitab teil vältida võlgnevusi ja makseraskusi. Kui te ei suuda jälgida ja juhtida oma rahavoogu, võite sattuda rasketesse olukordadesse. Näiteks te ei suuda täita oma kohustisi tarnijatele, töötajatele või teistele äripartneritele. See võib halvendada teie mainet ning põhjustada tõsiseid probleeme ettevõtte toimimisel.

Kokkuvõtteks

Selleks, et sinu äri elaks üle ja oleks isegi kasumlik aegadel, kui on majanduskriis,  jälgi pidevalt majandustrende ning enda ettevõtte finantstervist. Nähes tuleviku trende ette ja kui need juhtuvad olema negatiivsed, muuda kiirelt suunda ning ära mine vooluga kaasa. Seda kõike on võimalik saavutad, kui jälgid pidevalt enda ettevõtte finantsvõimekust, säilitad tulude ja kulude tasakaalu ning teed õigeid ja  õigeaegseid otsuseid. Jälgides rahavoogu pidevalt, saad reageerida kiiresti muutustele ja vältida võlgnevusi. See aitab tagada sinu ettevõtte jätkusuutlikkuse ja saavutada isegi edukat laienemist igas majanduskriisis.

Tutvu SISIFLOW-ga lähemalt siin ja registreeri kasutajaks.

Kõik postitused